4 Habitatges adossats a Bolvir

Habitatge unifamiliar entremitgeres a Granollers

Rehabitlitació Casa Pere Serra i Pons (1910) a La Garriga

Rehabilitació de 4 habitatges a Querforadat

Reforma d’habitatge entremitgeres a Sabadell

Habitatge unifamiliar aďllat a Lliçŕ d’Amunt

Serveis

-Projectes
Projectes d’Obra Nova.
Projectes de Rehabilitació.
Projectes de Reforma.
Projectes d’Enderroc.
Projectes de Seguretat i Salut.


-Taxacions
Taxacions d’immobles.
Taxacions de terrenys.


-Altres
Cèdul·les d’habitabilitat.
Aixecament de Plànols.
Legalitzacions.
Llicències d’Activitat.
Inspecció Tècnica de l'Edifici (I.T.E.).
Llibre de l’Edifici.
Certificacions energčtiques.